1.
Janštová V, Dvořáková RM, Mourek J, Rajsiglová I, Novotný P. Česká verze dotazníku CLASS určeného k měření profesionality postoje k biologii. sciED [Internet]. 31. červenec 2022 [citován 27. listopad 2022];13(1):9-25. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/2086