1.
Koperová D, Held Ľubomír. Monitorovanie kognitívneho vývinu vo vzdelávacom programe ExpEdícia: Môže kognitívny vývin odrážať vplyv vzdelávacieho prostredia?. sciED [Internet]. 2. leden 2023 [citován 27. březen 2023];13(2):13-25. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/2133