1.
Novotný P. Kritika textu Říčan J. et al. – Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in educatione, 12(2), 2021. sciED [Internet]. 31. červenec 2022 [citován 27. listopad 2022];13(1):39-41. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/2136