1.
Poupová J. Víceznačné termíny ve středoškolských přírodovědných předmětech. sciED [Internet]. 30. červen 2024 [citován 14. červenec 2024];15(1):80-95. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/3106