1.
Nevřelová M, Ružek I. Geoparky – potenciál pre exteriérovú výučbu predmetov Geografia a Biológia. sciED [Internet]. 4. červenec 2017 [citován 14. duben 2024];8(1). Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/389