1.
Kekule M, Žák V. Postoje žáků k výuce fyziky v České republice – vybrané výsledky. sciED [Internet]. 26. říjen 2013 [citován 19. květen 2024];1(1):51-7. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/53