1.
Sarrazy B, Chopin M-P. Antropodidaktický přístup k interakcím učitel–žák ve výuce matematiky na 1. stupni školy. sciED [Internet]. 26. říjen 2013 [citován 28. říjen 2021];1(1):73-85. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/55