1.
Chytrý V, Kroufek R. Možnosti využití Likertovy škály – základní principy aplikace v pedagogickém výzkumu a demonstrace na příkladu zjišťování vztahu člověka k přírodě. sciED [Internet]. 4. červenec 2017 [citován 23. leden 2021];8(1). Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/591