1.
Činčera J. Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice. sciED [Internet]. 1. červenec 2014 [citován 15. duben 2024];5(1):74-81. Dostupné z: https://ojs.cuni.cz/scied/article/view/88