(1)
Kuřina, F. Sedm mýtů a Realita naší školy : Recenze Knihy Sedm mýtů O vzdělávání Daisy Christodoulou (2022), Praha: EDUkační LABoratoř. UM 2023, 31, 148-157.