K JAZYKOVÉMU OBRAZU ÚSPĚCHU U ČESKÝCH ŽÁKŮ: NA CESTĚ ZA STEREOTYPEM ÚSPĚŠNÉHO ČLOVĚKA

Autoři

  • Karolína Táborská

Klíčová slova:

úspěch; koncept; stereotyp; jazykový obraz světa; kognitivní lingvistika

Abstrakt

Příspěvek shrnuje dílčí výsledky dotazníkového šetření uskutečněného v rámci zpracování disertační práce ÚSPĚCH v jazykovém obrazu světa žáků českých základních a středních škol. Zaměříme se na vybrané aspekty žákovské konceptualizace pojmu ÚSPĚCH, který v mnoha ohledech souvisí s edukačním prostředím (vnímání úspěšnosti se akcentuje zejména s nástupem dětí do školy) a zároveň představuje důležitou hodnotu v životě člověka. Žáci v dotazníku odpovídali na sérii otevřených otázek, které měly za cíl sledovat, jaké asociace a konotace si žáci s tímto pojmem spojují. Na základě analýzy jejich odpovědí rekonstruujeme prvotní představu o jazykovém obrazu úspěšného člověka.

Publikováno

2023-09-20