Umělecká literatura jako prostředek chápání umírání a smrti

Autoři

  • Kateřina Váňová Technická univerzita v Liberci

Klíčová slova:

literatura pro děti a mládež; umírání; smrt

Abstrakt

Literatura pro děti a mládež, zejména ta současná, se zaměřuje na mnoho témat, s jejichž přijetím a vnímáním může mít dítě, s ohledem na svůj věk a absenci dosavadních zkušeností, v reálném životě problém. Prostřednictvím příběhu však může k mnoha z nich najít klíč, orientovat se v nich, zpracovat je, vyrovnat se s nimi. Příspěvek se zaměřuje konkrétně na jedno z takto problematických témat a snaží se ukázat uměleckou literaturu jako prostředek chápání umírání a smrti.

Publikováno

2023-09-20