Vliv internetových diskuzních komentářů na vyjadřovací prostředky žáků

Autoři

  • Radka Holanová Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta
  • Lucie Hlaváčová Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta

Klíčová slova:

diskuzní komentáře; mediální výchova; „hate speech”; vyjadřovací prostředky; expresivita; emotikony; emoji

Abstrakt

V příspěvku se věnujeme výzkumu vlivu internetových diskuzních komentářů na vyjadřování žáků a na charakter jejich následných reakcí v diskuzi. Výzkumný nástroj obsahoval výchozí text internetového článku doplněný diskuzními komentáři, které se však objevovaly ve čtyřech rozdílných verzích: A) kladné komentáře podporující hlavní myšlenky textu, B) komentáře zpochybňující nebo zlehčují informace textu, C) negativní komentáře působící zejména na pocit strachu, D) urážlivé komentáře vztahující se především k autorovi textu. Výsledky ukazují, že v závislosti na charakteru předchozích fiktivních komentářů žáci reagují v diskuzi rozdílným způsobem. Žákovské komentáře se liší nejen užitými vyjadřovacími prostředky, ale i četností souhlasnýchči nesouhlasných reakcí a vyjádření pocitu nejistoty.

Publikováno

2023-09-20