Analýza souvětí: sonda do praktik začínajících studentů bohemistiky

Autoři

  • Robert Adam Univerzita Karlova - Filozofická fakulta

Klíčová slova:

syntaktická analýza; souvětí; věta hlavní; věta vedlejší; výuka češtiny jako mateřského jazyka

Abstrakt

Článek přináší výsledky výzkumného šetření provedeného pomocí kombinace testové a dotazníkové metody mezi začínajícími studenty bohemistiky a týkajícího se rozboru souvětí. Vedle samotných určení analyzuje též postupy, jakými k nim studenti docházeli. Poukazuje tak na slabá místa didaktické transformace souvětné analýzy.

Publikováno

2023-09-20