Návrat na podrobnosti článku Výuka geologie v rámci nižšího sekundárního stupně vzdělávání (ISCED 2): Komparace České republiky, Estonska, Slovinska a Polska
Stáhnout