Contact

PAIDEIA, Pedagogická fakulta UK, Katedra občanské výchovy a filosofie, M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Principal Contact

Pavel Žďárský

Support Contact

PAIDEIA, Pedagogická fakulta UK, KOVF