Useful links

Aluze – revue pro literaturu, filosofii a jiné 
Časopis zabývající se výše uvedenou problematikou. Webová prezentace obsahuje informace o obsahu jednotlivých čísel, přílohách, kontakty a odkazy.

AntropoWebzin
Elektronický časopis pro sociální a kulturní antropologii vydávaný Katedrou antropologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
 
CEUPES – Central European Philosophy of Education Society
Stránky středoevropské společnosti pro filosofii výchovy.
 
E-Logos 
Elektronický časopis o filosofii, obsahuje články o dějinách, jazyce, metodách, přírodním pojetí a etice filosofie. Další členění webu je podle abecedního výčtu autorů, kteří odkazují na své publikace. Web obsahuje vlastní vyhledávač.
 
Envigogika
Elektronický časopis pro environmentální vzdělávání. Je vydáván Centrem pro otázky životního prostředí. Klade si za cíl profesionalizovat obor environmentální (ekologické) výchovy a vzdělávání.
 
Facebook
Profil e-journalu PAIDEIA na sociální síti.
 
Filosofický časopis 
Elektronická prezentace Filosofického časopisu obsahuje přehled článků o filosofii archivně řazených podle data vydání čísel. Web obsahuje informace o jednotlivých autorech a redakci a o starších číslech časopisu.

Filosofie.cz
Rozcestník věnovaný výuce a propagaci filosofie, obsahuje přehledy akcí, články, odkazy, recenze a diskuse.
 
Filosofie dnes
Otevřený časopis pro filosofii a filosofické otázky společenských věd, věnovaný tématům, která jsou pro filosofii zajímavá a podnětná právě dnes. Vydává Katedra filosofie a společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Fysis. cz
Rozcestník věnovaný filosofii a religionistice; obsahuje bohatý obrazový a informační materiál, online filosofické texty.

PAIDAGOGOS
Elektronická forma časopisu pro pedagogiku a s ní související vědy. Web obsahuje archiv starších čísel a odkazy.

Philosophy of Education Society of Great Britain
Webové stránky britské Společnosti pro filosofii výchovy.

Portál elektronických časopisů
Portál odborných elektronických časopisů.

Pro-Fil
Elektronický filosofický časopis FF MU, který obsahuje odborné texty, aktuality a upozornění.

Stanford Encyclopedia of Philosophy
Elektronická encyklopedie filosofie provozovaná Stanford University.

Středoevropské politické studie
Elektronický politologický čtvrtletník. Je projektem Mezinárodního politologického ústavu MU v Brně a tematicky se zaměřuje na středo- a východoevropskou politiku po roce 1989.

The Internet Encyclopedia of Philosophy 
Encyklopedie filosofie nabízející vyhledávání pomocí abecedního řazení hesel A–Z.

Topologik.net
Mezinárodní elektronický časopis pro filosofii a pedagogiku, založený a řízený profesorem Michelem Borrellim z Università della Calabria.