Logos and Agapé: Prerequisites of education

Authors

  • Zuzana Svobodová

Keywords:

logos, agapé, education, Aristotle, openness of man, rootedness of man

Abstract

Logos and Agapé: Prerequisites of education. – Zuzana Svobodová in her paper draws attention to the interdependence of these two dynamic bases of the educational process, without which there cannot be development of the quality of life – this is true both for individuals and the society as a whole. Logos and Agapé belong together, as is revealed by Christian philosophy and theology in an abundant manner. Even Aristotle’s concept of the community is based on harmony as a key task of raising and educating its citizens. Apart from dealing with education as something which is not self-evident, something that stems from logos and agapé (none of which is self-evident either), the paper discusses three conditions of educational action.

Author Biography

Zuzana Svobodová

PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D. vyučuje na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, Ústavu etiky a humanitních studií, na Katedře teologie a filosofie Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické, dále učí studenty UK Evangelické teologické fakulty, je lektorkou akreditovaných kurzů dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky a pracuje také jako katechetka. Zabývá se filosofií výchovy, dějinami vzdělávání a zkoumá vztahy náboženské a kulturní vzdělanosti.

Published

2019-04-03