Editorial

  • David Rybák
  • Pavel Žďárský
Keywords: Editorial

Abstract

Vážení čtenáři,

od letošního ročníku bude vycházet e-journal PAIDEIA na redakčním systému Open Journal System (OJS) spolu s řadou dalších elektronických časopisů Univerzity Karlovy uložených na serveru Rektorátu UK. Nezměnil se však jen redakční systém a URL adresa: texty budou nadále publikovány výhradně ve formátu PDF, nikoli již souběžně v HTML. V tomto duchu zpětně upravujeme archivní čísla časopisu a prosíme čtenáře o strpení, než se celý proces podaří dokončit a celý archiv opět zpřístupnit. Změnil se i systém bibliografických citací a žádáme autory, aby tuto změnu respektovali.

V letošním dvojčísle přinášíme výběr textů z mezinárodní konference Stejné a jiné ve filosofické a speciálněpedagogické reflexi. Inkluzivní škola, konané Praze v květnu 2018.

Obsáhlá úvodní studie Anny Hogenové je výjimečně publikována celá. Autorka promýšlí ontologický význam jinakosti a vzhledem k naléhavosti textu redakce nepřistoupila k obvyklému rozdělení na dva díly. Franz Bockrath zkoumá způsoby, jak využívání moderních technologií proměňuje současný sport. Naděžda Pelcová se zaměřuje na problém, jak položit otázku jinakosti. Michael Hauser hledá novou re-definici pražského jara 1968. David Rybák nabízí příspěvek k porozumění konstituce intersubjektivity. Tomáš Samek zkoumá způsoby, jak je konstruována naše identita a Jan Županič představuje život a dílo Ludwiga Augusta Frankla (1810–1894).

Published
2019-06-29