Körperpotenziale – Wissensbasierte Technologien im Sport

  • Franz Bockrath
Keywords: sport, science, philosophy, technology, performance

Abstract

Potenciál těla – na vědě založené technologie ve sportu. – Článek se zabývá problematikou technologických aplikací v moderním sportu. Autor zjišťuje, jak různé vědy a technologie jako kybernetické systémy jsou používány ke zvýšení sportovního výkonu a jak to zároveň u sportovců vede k pocitu absurdity.

Published
2019-06-29