About the Journal

Lidé města / Urban People jsou nadnárodním recenzovaným časopisem v oblasti sociální a kulturní antropologie se specifickým zaměřením na témata spojená s urbánní antropologií. Cílem časopisu je podpořit vysoce kvalitní a eticky odpovědný akademický výzkum, šíření jeho výsledků a poznání v nejširším slova smyslu, a mezinárodní akademické diskuse. Vychází třikrát ročně, dvakrát v českém či slovenském jazyce a jednou v angličtině.

Časopis vítá zejména etnografické a kvalitativní studie, neuzavírá se však ani dalším metodologickým a (inter)disciplinárním přístupům a perspektivám naplňujícím jeho cíle. Publikuje originální teoretické a empirické výzkumy, ale také recenzní stati, knižní recenze a novinky a zprávy z akademického života. Příležitostně dává prostor také akademickým edicím relevantních zdrojů a diskusím.

Časopis Lidé města / Urban People byl založen v roce 1999. Jeho vydavatelem je Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze nejstarší univerzity ve střední Evropě. Časopis vedou dvě nezávislé redakční rady (jedna pro česká čísla, druhá pro anglická), jejichž členy jsou mezinárodně uznávaní odborníci v oblasti kulturní a sociální antropologie a v příbuzných disciplínách. Lidé města / Urban People vychází současně v tištěné verzi a on-line ve formátu otevřeného přístupu (open access). Časopis je plně indexován v českých bibliografických databázích a v mezinárodních scientometrických a bibliografických databázích ERIH, CEEOL a EBSCO.