Getting Up from the Knees

Religious Services in Prague in the 1960s III.

Authors

  • Zora Procházková
  • Jan David
  • Zdeněk R. Nešpor (ed.)

Keywords:

Czechoslovakia - religion, modern religion, religion under communism, Prague, anthropology of religion, worship, Roman Catholic Church

Abstract

Academic edition of an exceptional source depicting (records from) observations of Prague Christian churches’ services in the mid-1960s, supple­mented with a contextualizing introduction and historico-religious footnotes by the editor. The specificity of the material is that the original source takes the form of (commented) participatory observation, it is very open and at the same time it contains material from (almost) all existing churches and religious societies, respectively individual parishes, congregations and places of worship in the city of Prague. Due to its length is the edition divided into several parts; this third part contains the first part of Roman Catholic wor­ships (churches A–N).

Author Biographies

Zora Procházková

Zora Procházková byla v šedesátých letech aktivní mladou křesťankou, která se společně s Janem Davidem pokusila zmapovat náboženskou scénu tehdejší Prahy. V roce 1968 podlehla těžké nemoci.

Jan David

Jan David byl v šedesátých letech aktivním mladým křesťanem, který se společně se Zorou Procházkovou pokusil zmapovat náboženskou scénu tehdejší Prahy. Později se věnoval křesťanské sociální práci, zprvu čistě soukromé a po roce 1989 jako jeden z organizátorů Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Zdeněk R. Nešpor (ed.)

historik a sociolog, vedoucí vědecký pracovník Sociologického ústavu AV ČR a profesor Fakulty humanitních studií UK, kde rovněž vede pracoviště kulturní historie. Věnuje se české religiozitě v evropském kontextu od 18. století do současnosti a dějinám, teorii a metodologii společenských věd. Publikoval přes dvě desítky knih a dvě stovky studií, v poslední době například Encyklopedii menších křesťanských církví v České republice (2015, spoluautor Zdeněk Vojtíšek) a Českou a slovenskou religiozitu po rozpadu společného státu: Náboženství Dioskúrů (2020).

Published

2022-12-01

Issue

Section

Materiály