Jazyk a školstvo národnostných menšin na Slovensku a v krajinách strednej Európy v 2. polovici 20. storočia

Stará Lesná, 28. - 30. 10. 1999

Authors

  • Helena Nosková

DOI:

https://doi.org/10.14712/12128112.4028

Abstract

Někteří z účastníků konference se za necelé tři týdny setkali na mezinárodní konferenci, kterou pořádal Spoločenskovedný ústav SAV v Košicích. Pořádal ji nikoliv v Košicích, ale za přispění Nadace Friedricha Eberta ve středisku SAV ve Staré Lesné ve Vysokých Tatrách. Konference se konala ve dnech 28. - 30. 10. 1999 pod názvem Jazyk a školstvo národnostných menšín na Slovensku a v krajinách strednej Európy v 2. polovici 20. storočia. Účastnili se jí vědečtí pracovníci, představitelé státní a obecní správy z Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Běloruska, České republiky a Slovenské republiky. Tématem konference bylo národnostní školství národnostních menšin a jejich vzdělávání v mateřském jazyce. Nejspontánnější jednání se týkalo Romů, romštiny a vzdělávání v tomto jazyce. Úvodní referát Mileny Hilbschmanové z Indologického ústavu FF UK v Praze Inspirace pro jazykovou politiku ve vztahu k romštině poukázal na nové srovnávací metody v přístupu k jazyku menšin. Přítomní se dozvěděli o následcích tzv. kolonializovaného vědomí zasahujících vývoj jazyka některých menšin, mohli se seznámit s obdobnými problémy, které postihují s ohledem na vývin mateřského jazyka i další menšiny, např. Laponce. M. Hubschmanová stručně nastínila možnosti, které by mohly vést k rychlému vyrovnávání zanedbávaného jazyka a umožnily by minoritě rychlý vzdělanostní vzestup.

Published

1999-09-01

How to Cite

Nosková, H. (1999). Jazyk a školstvo národnostných menšin na Slovensku a v krajinách strednej Európy v 2. polovici 20. storočia: Stará Lesná, 28. - 30. 10. 1999. Lidé města, 1(2/2), 137-139. https://doi.org/10.14712/12128112.4028

Issue

Section

Zprávy