Scientia in educatione

Aktuální číslo

Vol 14 No 2 (2023)
Publikováno dne prosinec 31, 2023

Posláním časopisu sciED je publikovat původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky.

Časopis Scientia in educatione byl v lednu 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Ke dni 15. 8. 2014 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Časopis Scientia in educatione respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE).

Časopis Scientia in educatione netoleruje plagiátorství a jiné neetické chování. Editoři, autoři i recenzenti se řídí principy zmíněného Kodexu.

-----------------------------------------------------------------------------

Flag of the United Kingdom.svgFor English, select English on the upper right of the screen and press Odeslat.

Celé číslo
sciED 14(2)
Zobrazit všechna čísla