Scientia in educatione

Aktuální číslo

Vol 11 No 2 (2020)
Publikováno dne leden 5, 2021

Posláním časopisu sciED je publikovat původní články věnované teoretickému i empirickému výzkumu v didaktikách přírodovědných oborů (zejména biologie, geologie, environmentalistiky, fyziky a chemie) a matematiky.

Časopis Scientia in educatione byl v lednu 2014 zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Ke dni 15. 8. 2014 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Časopis Scientia in educatione respektuje mezinárodní Kodex jednání a pokyny pro dobrou praxi pro editory vědeckých časopisů Komise pro publikační etiku (COPE).

Časopis Scientia in educatione netoleruje plagiátorství a jiné neetické chování. Editoři, autoři i recenzenti se řídí principy zmíněného Kodexu.

-----------------------------------------------------------------------------

Flag of the United Kingdom.svgFor English, select English on the upper right of the screen and press Odeslat.

Celé číslo
sciED, 11(2), 2020

Oznámení

Speciall Issue on the role of textbooks

Scientia in Educatione (SciED) journal announces a special issue for 2021 focused on the role of textbooks in the post-pandemic schools.

 


##plugins.themes.healthSciences.more##

únor 20, 2021
Zobrazit všechna čísla