Editorský tým

Vedoucí redaktorka

Naďa Vondrová, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Czechia, ORCID, Publon, Scholar, ResearchGate

Redakce

Svatava Janoušková, Univerzita Karlova, Přirodovědecká fakulta a Centrum pro otázky životního prostředí, ORCID, Publon

Martina Kekule, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

Jarmila Novotná, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, ORCID, Scholar

Lenka Pavlasová, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, ORCID

Martin Rusek, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta,  ORCID, ResearchGate

Mezinárodní redakční rada

John Carroll, Nottingham Trent University, United Kingdom

Hana Čtrnáctová, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Robert Harry Evans, University of Copenhagen, Denmark

Eva Hejnová, Univerzita J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, Faculty of Science, Department of Physics, ČR

Alena Hošpesová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ČR

Paola Iannone, Loughborough University, United Kingdom

Rainer Kaenders, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Germany

Alena Kopáčková, Technická universita v Liberci, ČR

Magdalena Krátká, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, ČR

Ladislav Kvasz, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, ČR

Martin Lindner, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany

Małgorzata Nodzyńska, Uniwersytet Pedagogiczny, Krakow, Poland

Samet Okumus, Recep Tayyip Erdogan University, Turkey

Gorazd Planinšič, Univerza v Ljubljani, Slovenia

Jarmila Robová, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, ČR

Bernard Sarrazy, Université Bordeaux, France

Ewa Swoboda, State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, Poland

Petr Šmejkal, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, ČR

Andrej Šorgo, University of Maribor, Slovenia

Vasilis Teodoridis, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, ČR