Editorský tým

Vedoucí redaktor

Naďa Vondrová, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Czechia

Redakce

Hana Čtrnáctová, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Czechia

Martina Kekule, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Czechia

Jarmila Novotná, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Czechia

Martin Rusek, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Czechia

Vasilis Teodoridis, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Czechia

Mezinárodní vědecká rada

Pavel Beneš, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Czechia

John Carroll, Nottingham Trent University, United Kingdom

Robert Harry Evans, University of Copenhagen, Denmark

Eva Hejnová, Univerzita J. E. Purkyně in Ústí nad Labem, Faculty of Science, Department of Physics, Czechia

Alena Hošpesová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Czechia

Paola Iannone, School of Education and Lifelong Learning University of East Anglia, Norwich, United Kingdom

Rainer Kaenders, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Germany

Alena Kopáčková, Technická universita v Liberci, Czechia

Magdalena Krátká, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, Czechia

Svatava Kubicová, Ostravská univerzita v Ostravě, Czechia

Ladislav Kvasz, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Czechia

Martin Lindner, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Germany

Danuše Nezvalová, Univerzita Palackého v Olomouci, Czechia

Małgorzata Nodzyńska, Uniwersytet Pedagogiczny, Krakow, Poland

Lenka Pavlasová, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Czechia

Ján Pišút, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovakia

Gorazd Planinšič, Univerza v Ljubljani, Slovenia

Vladimír Přívratský, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Czechia

Jarmila Robová, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Czechia

Bernard Sarrazy, Université Bordeaux, France

Ewa Swoboda, State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, Poland

Andrej Šorgo, University of Maribor, Slovenia

Josef Trna, Masarykova univerzita v Brně, Czechia