Chemie im Kontext: Pohled studentů na uplatnění tohoto pojetí ve Španělsku a Argentině – dvě případové studie

  • Ignacio Sanchez Diaz University of Kassel, Germany
  • Martin Pergola Universidad de Buenos Aires, Argentina
  • Lydia Galagovsky Universidad de Buenos Aires, Argentina
  • David-Samuel Di Fuccia University of Kassel, Germany
  • Beatriz Valente

Abstrakt

Jedním z hlavních problémů přírodovědného, a obzvláště chemického, vzdělávání je v současnosti vnímaná nízká relevance vzdělávacího obsahu. V minulosti proběhly pokusy zvýšit zájem žáků a motivovat je, aniž by došlo ke snížení jejich porozumění chemickým konceptům. Na kontextu založené (context-based) metodologie umožňují žákům vidět relevantnost a aplikovatelnost učiva chemie, spojuje kanonické přírodní vědy s životy žáků, zájmy a předchozími znalostmi. Jedna z těchto metodologií, Chemie im Kontext (chemie v kontextu, z němčiny), byla vyvinuta v Německu za účelem vylepšení výuky chemie na středních školách. Její hlavní prvky zahrnují využívání kontextů v celé výukové jednotce a klade důraz na utváření schopnosti žáků učit se (self-learning). V současnosti je realizován projekt podporovaný německou agenturou DAAD, který má za cíl hodnotit německou metodologii context-based přístupu. Projekt Chemie im Kontext (ChiK)
probíhal na čtyřech středních školách v madridském regionu (Španělsko). V předkládané případové studii je zmíněný projekt doplněn druhým, realizovaným ve spolupráci s University of Buenos Aires (Argentina) mezi lety 2015 a 2016. Hlavním cílem tohoto projektu bylo identifikovat změny, které žáci a učitelé vnímali mezi ChiK a tradičním pojetí výuky. Tento příspěvek se zaměřuje na názory žáků k využití ChiK ve výuce chemie ve Španělsku a Argentině, čímž umožňuje první náhled na možný efekt tohoto přístupu k výuce.

Biografie autora

Ignacio Sanchez Diaz, University of Kassel, Germany

Chemistry Education

Research Assistant

Martin Pergola, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Chemistry Education

Research Assistant

Lydia Galagovsky, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Chemistry Education

Full Professor

David-Samuel Di Fuccia, University of Kassel, Germany

Chemistry Education

Full Professor

Reference

Bland, J., Altman, D. (1997). Statistics notes: Cronbach´s alpha. BMJ, 314, 572.

Demuth, R., Parchmann, I. & Ralle, B. (2007). Handreichungen für den Unterricht. Chemie im Kontext – Sekundarstufe II. Berlin: Cornelsen.

De Jong, O. (2006). Making chemistry meaningful: conditions for successful context-based teaching. Educación Química, 17, 215-221.

DeVellis R., (2003). Scale development: theory and applications. Thousand Okas, CA: Sage.

Di Fuccia, D., Schellenbach-Zell, J. & Ralle, B. (2007). Chemie im Kontext: Entwicklung, Implementation und Transfer einer innovativen Unterrichtskonzeption, MNU, 60, 274-282.

Fußangel, K., Schellenbach-Zell, J. & Gräsel, C. (2008). Die Verbreitung von Chemie im Kontext: Entwicklung der symbiotischen Implementationsstrategie. In R. Demuth, I. Parchmann & B. Ralle (Eds.), Chemie Im Kontext: von der Innovation zur nachhaltigen Verbreitung eines Unterrichtskonzepts (49-81). Münster: Waxmann.

Gama, E. & Barroso, M.F. (2017). Student’s Video Production as Formative Assessment. Scientia in educatione, 8, 165–171.

Gilbert, J. K. (2006). On the nature of “context” in chemical education. Int. J. Sci. Educ., 28(9), 957-976.

Hinton, P. R., McMurray, I., Brownlow, C. & Cozens, B. (2004). SPSS Explained. London: Routledge.

Kekule, M., Zak, V., Jeskova, Z., Kimakova, K., Ganajova, M. & Kires, M. (2017). Inquiry Based Science Education and Getting Immediate Students’ Feedback about Their Motivation. Scientia in educatione, 8, 207–213.

Nentwig, P. M., Demuth, R., Parchmann, I., Gräsel, C. & Ralle, B. (2007). Chemie im Kontext: Situating learning in relevant contexts while systematically developing basic chemical concepts. J. Chem. Educ., 84, 1439-1444.

Nunnally, J., Bernstein, L., (1994). Psychometric theory. New York: McGraw.

Parchmann, I. (2009). Chemie im Kontext: One approach to realize science standards in chemistry classes?. Educació química, 2, 24-31.

Parchmann, I., Gräsel, C., Baer, A., Nentwig, P., Demuth, R., Ralle, B. & the ChiK project group (2006). “Chemie im Kontext”: a symbiotic implementation of a context-based teaching and learning approach. Int. J. Chem. Educ., 28, 1041-1062.

Pérgola, M., Galagovsky, L., Valente, B., Sánchez-Díaz, I. & Di-Fuccia, D.-S. (2015a). Investigación sobre enseñanza de petróleo en contexto: aportes de estudiantes de de una escuela secundaria. Journal of the Argentine Chemical Society, 102(1-2), 600-604.

Pérgola, M. & Galagovsky, L. (2014). Puesta a prueba de una unidad didáctica dentro del enfoque de química en contexto. Revista de Educación en la Química, 20(2), 143-155.

Pérgola, M., Galagovsky, L., Sánchez-Díaz, I. & Di-Fuccia, D.-S. (2015b). Química en Contexto: tema petróleo. Una investigación argentino-alemana. XVII Meeting of the Argentine Chemistry Teachers, ADEQRA. CD-ROM, ISBN 978-987-45711-3-7. Chaco Austral: Universidad National.

Pérgola, M., Goyeneche, M., Rodriguez, M., Sanchez -Diaz, I., Di-Fuccia, D.-S., & Galagovsky, L. (2015c). Investigación sobre enseñanza en contexto del tema petróleo: aportes de estudiantes de profesorado. Journal of the Argentine Chemical Society, 102(1-2), 593-596.

Spiliotopoulou, G. (2009). Reliability reconsidered: Cronbach´s alpha and paediatric assessment in occupational therapy. Australian Occupational Therapy Journal, 56(3), 150-155.

Streiner, D. L. (2003). Starting at the beginning: an introduction to coefficient alpha and internal consistency. Journal of personal assessment, 80(1), 99-103.

Tavakol, M. & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach´s alpha. International Journal of Medical Education, 2, 53-55.

Valente, B., Pérgola, M. & Galagovsky, L. (2016). Experiencia didáctica a partir del tema hidrocarburos en la material Química, de quinto año de escuela secundaria. XXXI Congreso Argentino de Química, 25-28th October, Buenos Aires, Argentina.

Zimmerman, B.J. & Moylan, A.R. (2009). Self-regulation: Where metacognition and motivation intersect. In D. J. Hacker, J. Dunlosky & A. C. Graesser (Eds.), Handbook of Metacognition in Education (299-315). New York: Routledge.

Publikováno
2018-12-31
Sekce
Výzkumné stati