Vzory ve školce: Didaktické znalosti týkající se obsahu a žáků a související přesvědčení
PDF (English)

Jak citovat

Schreiber, I. (2020). Vzory ve školce: Didaktické znalosti týkající se obsahu a žáků a související přesvědčení. Scientia in Educatione, 11(1), 69-81. https://doi.org/10.14712/18047106.1543

Abstrakt

Studie se šedesáti učiteli mateřské školy v Izraeli zkoumá dva aspekty, které mohou ovlivnit výuku „vzorů: Didaktické znalosti týkající se obsahu a žáků (konkrétně co je pro žáky jednoduché a co je obtížné a jaké jsou typické chyby) a učitelovo vnímání vlastní zdatnosti (self-efficacy). Tyto aspekty jsou analyzovány prostřednictvím dvou typů vzorů – opakující se vzor a rostoucí vzor, a porovnáním dvou skupin učitelů – začátečníci a zkušení učitelé. Výsledky týkající se opakujícího se vzoru ukazují, že učitelé mají povědomí o typických chybách žáků. Mají ovšem jen částečnou znalost toho, co je pro děti jednoduché a co obtížné. Mají tendenci výkon dětí podceňovat. Co se týče rostoucího vzoru, učitelé mají částečné znalosti typických chyb i toho, co je pro děti jednoduché a co obtížné. Mají tendenci výkon dětí přeceňovat. Co se týče učitelské zkušenosti, začátečníci mají menší důvěru ve vlastní zdatnost a menší znalosti. Výsledky mají důsledky pro vzdělávání učitelů zejména u začátečníků.

https://doi.org/10.14712/18047106.1543
PDF (English)