Seznamte se: International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME)
PDF

Jak citovat

Hošpesová, A. (2020). Seznamte se: International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Scientia in Educatione, 3(1), 67-70. https://doi.org/10.14712/18047106.30

Abstrakt

Článek seznamuje čtenáře s International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Jsou charakterizovány cíle PME, historie jejího vzniku a její současné aktivity.
https://doi.org/10.14712/18047106.30
PDF

Reference

NICOL, C., LERMAN, S. A brief history of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). [on-line] 2008 [cit. 2012–3–25] Dostupné z: http://www.icmihistory.unito.it/pme.php

FISCHBEIN, E. Introduction. In P. Nesher, J. Kilpatrick (Eds.), Mathematics and cognition: A research synthesis by the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Cambridge : Cambridge University Press, 1990, p. 1–13.

GUTIÉRREZ, A., BOERO, P. (Eds.) (2006). Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education: Past, Present and Future. Rotterdam, Taipei : Sense Publishers.