Badatelsky orientované přírodovědné vyučování cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa?

  • Miroslav Papáček

Abstrakt

Článek shrnuje hlavní důvody iniciující změny paradigmatu přírodovědného vzdělávání a představuje badatelsky orientované vyučování (BOV) jako směr, který může být v budoucnosti řešením krize přírodovědného vzdělávání. Zběžně také analyzuje otázky: (1) výběru učiva pro badatelsky orientované vyučování v biologii, (2) přípravy učitelů na BOV a (3) výzkumu v oblasti didaktiky biologie, orientovaného na BOV.
Publikováno
2013-10-26
Sekce
Teoretické studie