Antropodidaktický přístup k interakcím učitel–žák ve výuce matematiky na 1. stupni školy

Abstrakt

Článek se zabývá interakcemi jako jednou z hlavních složek učitelova didaktického působení. První část je věnována charakterizaci formy těchto interakcí ve třech různých didaktických kontextech: v „předávaném kontextu", „intermediálním kontextu" a „institucionalizujícím kontextu". Pozornost se soustřeďuje na funkce, které interakce plní v didaktickém systému, a jejich kognitivní efekty. Druhá část se zabývá fatickými interakcemi; jejím cílem je ukázat, jak učitelé postupují, jestliže se snaží sjednotit své vzdělávací poslání se specifickými problémy, které vznikají z různorodosti potřeb jednotlivých žáků.
PDF (English)
Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).