Dějiny přírodních věd: Jejich místo ve škole a v učebnicích biologie.
PDF

Jak citovat

Hájková, J. (2017). Dějiny přírodních věd: Jejich místo ve škole a v učebnicích biologie. Scientia in Educatione, 8(2). https://doi.org/10.14712/18047106.758

Abstrakt

Článek vychází z myšlenky, že by výuka dějin věd mohla přispět ke zlepšení vědecké gramotnosti žáků. Protože učitelé přírodních věd nebývají příliš znalí dějin vědy, opírají se při jejich výuce ve velké míře o učebnice. Popisovaný výzkum se proto zaměřil na sledování historického obsahu v českých učebnicích, k čemuž využil nástroj ověřený na portugalských učebnicích fyziky. Analyzovány byly učebnice biologie určené vyššímu gymnáziu z produkce nakladatelství Scientia, Fortuna a Olomouc. Výzkum ukázal, že se učebnice používané v dnešní době značně liší prostorem věnovaným dějinám, nicméně většina jich zmiňuje historii pouze okrajově. Obvykle jde o whigovské pojetí dějin, které ne vždy přispívá k vytvoření adekvátního obrázku o vývoji vědy.
https://doi.org/10.14712/18047106.758
PDF

Reference

Abd-El-Khalick, F. & Lederman, N. G. (2000). The infuence of history of science courses on students' views of nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 37 (10), 1057–1095.

Brush, S. (2000). Thomas Kuhn as a historian of science. Science & Education, 9 (1), 39–58.

Gallagher, J. J. (1991). Perspective and practicing secondary school science teachers’ knowledge and beliefs about the philosophy of science. Science Education, 75 (l), 121–134.

Hodson, D. (1986). Philosophy of science and science education. Journal of Philosophy of Education, 20 (2), 215–225.

Holton, G. (2003). What historians of science and science educators can do for one another. Science & Education, 12 (7), 603–616.

Irwin, A. R. (2000). Historical case studies: Teaching the nature of science in context. Science Education, 84 (1), 5–26.

Justi, R. & Gilbert, J. (2000). History and philosophy of science through models: Some challenges in the case of the atom. International Journal of Science Education, 22 (9), 993–1009.

Klopfer, L. E. (1969). The teaching of science and the history of science. Journal of Research in Science Teaching, 6 (1), 87–95.

Klopfer, L. & Cooley,W. (1961). Use of case histories in the development of student understanding of science and scientists. Cambridge, Massachusetts: Graduate School of Education, Harvard University.

Kyle, W. C. (1970). Assessing students’ understanding of science. Journal of Research in Science Teaching, 34 (9), 851–852.

Lederman, N. G. (1992). Students’ and teachers’ conceptions of the nature of science: A review of the research. Journal of Research in Science Teaching, 29 (4), 331-359.

Lederman, N. G. (1995). The influence of teachers’ conceptions of the nature of science on classroom practice. In F. Finley et al. (Eds.), Third international history, philosophy and science teaching conference (656–663). Minneapolis: University of Minnesota Press.

Leite, L. (2002). History of science in science education: Development and validation of a checklist for analysing the historical content of science textbooks. Science & Education, 11 (4), 333–359.

Lin, H. S., Hung, J. Y. & Hung, S. C. (2002). Using the history of science to promote students' problem-solving ability. International Journal of Science Education, 24 (5), 453–464.

Matthews, M. R. (Ed.) (1994). Science teaching: The role of history and philosophy of science. New York: Routledge.

Monk, M. & Osborne, J. (1997). Placing the history and philosophy of science on the curriculum: A model for the development of pedagogy. Science Education, 81 (4), 405–424.

Pella, M. O., et al. (1966), Scientific literacy: Its referents. The Science Teacher, 33 (5), 44.

Rutherford, F. J. (2001). Fostering the history of science in American science education. Science & Education, 10 (6), 569–580.

Rutherford, F. & Ahlgren, A. (1990). Science for all Americans. Oxford, New York: Oxford University Press.

Slezak, P. (1994). Does science teaching need history and philosophy of science? In M. R. Matthews (Ed.), Science teaching: The role of history and philosophy of science (21–38). New York: Routledge.

Snow, C. P. (1959). Two cultures and the scientific revolution. New York: Cambridge University Press.

Solomon, J., et al. (1992). Teaching about the nature of science through history: Action research in the classroom. Journal of Research in Science Teaching, 29 (4), 409–421.

Wandersee, J. H. (1986). Can the history of science help science educators anticipate students´ misconceptions? Journal of Research in Science Teaching, 23 (7), 581–597.

Wandersee, J. H. (1985). The history phone. Science and Children, 23 (1), 15–17.

Wang, H. A. & Cox-Peterson, A. M. (2002). A comparison of elementary, secondary and student teachers’ perceptions and practices related to history of science instruction. Science & Education, 11 (1), 69–81.

Wang, H. A. & Marsh, D. D. (2002). Science instruction with a humanistic twist: Teachers’ perception and practice in using the history of science in their classrooms. Science & Education, 11 (2), 169–189.