Role multimédií ve výuce přírodních věd
PDF

Jak citovat

Odcházelová, T. (2014). Role multimédií ve výuce přírodních věd. Scientia in Educatione, 5(2), 2-12. https://doi.org/10.14712/18047106.93

Abstrakt

V posledních letech je zaznamenáván celoevropský trend poklesu zájmu o studium přírodních věd. Tento fakt logicky vede didaktiky a učitele přírodovědných oborů k hledání nových efektivnějších a pro žáky přitažlivějších vzdělávacích metod a přístupů k výuce. Aktuálně dostupné a často i v praxi využívané moderní výukové prostředky a informační technologie, které vycházejí z původních myšlenek a výukových konceptů předních českých pedagogů a didaktiků konce 20. století, umožňují učiteli realizaci výuky v souladu s doporučovanými didaktickými metodami a přístupy k přírodovědnému vzdělávání. Cílem této studie je představit multimédia jako vhodný prvek umožňující zatraktivnění výuky, zvýšení motivace žáků k učení, aktivní zapojení žáků do výuky a v neposlední řadě i jako ideální nástroj pro propojení teorie a praxe.

https://doi.org/10.14712/18047106.93
PDF

Reference

Altmann, A. (1971). Didaktické zásady ve výuce biologii (Kapitola z didaktiky biologie). Praha: SPN.

Altmann, A. (1975). Metody a zásady ve výuce biologii. Praha: SPN.

Andersen, B. B. & Brink, K. (2002). Multimedie in education (Specialised training course). Moskva: Unesco Institute for Information Technologies in Education.

Barak, M. & Dori, Y. J. (2005). Enhancing undergraduate students’ chemistry understanding through project-based learning in an IT environment. Science Education, 89(1), 117–139.

Bartsch, R. A. & Cobern, K. M. (2003). Effectiveness of PowerPoint presentations in lectures. Computers & Education, 41, 77–86.

Beaucamp, G. & Kennewell, S. (2010). Interactivity in the classroom and its impact on learning. Computers & Education, 54, 759–766.

Berk, R. A. (2009). Multimedia teaching with video clips: TV, movies, YouTube, and mtvU in the college classroom. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 5(1), 1–21.

Betrancourt, M. (2005). The animation and interactivity principles in multimedia learning. In R. E. Mayer (Ed.), The Cambridge handbook of multimedia learning (287–296). New York: US: Cambridge University Press.

Chromý, J. (2006). Analýza výkladu pojmů média a multimédia. Technology of Education, 14(3), 5–8.

Clark, J. M. & Paivio, A. (1991). Dual coding theory and education. Educational Psychology Review, 3(3), 149–210.

Cuban, L. (1986). Teachers and machines: The classroom use of technology since 1920. New York: Teachers College Press.

Evans, Ch. & Gibbons, N. J. (2007). The interactivity effect in multimedia learning. Computers & Education, 49, 1147–1160.

Held, L. (2011). Konfontácia koncepcií prírodovedného vzdelavania v Európe. Scientia in Educatione, 2(1), 69–80.

Joshi, A. (2011). Innovative teaching: Using multimedia in a problem-based learning environment. Current World Environment: An International Research Journal of Environmental Science, 6(1), 183–186.

Komenský, J. A. (1958). Velká didaktika. Vybrané spisy Jana Amose Komenského. Praha: SPN.

Kotrba, T. & Lacina, L. (2007). Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Barrister a Principal.

Lindstrom, R. (1994). Create dynamic presentations that inspire. In R. Lindstrom (Ed.), The business week guide to multimedia presentations: create dynamic presentations that inspire. New York: Mcgraw-Hill Osborne Media.

Mayer, R. (2009). Multimedia learning. New York: Cambridge University Press.

Mayer, R. E. & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38(1), 43–52.

Mayer, R. E. & Sims, V. K. (1994). For whom is a picture worth a thousand words? Extensions of a dual-coding theory of multimedia learning. Journal of Educational Psychology, 86(3), 389–401.

Mousavi, S. Y., Low, R., & Sweller, J. (1995). Reducing cognitive load by mixing auditory and visual presentation modes. Journal of Educational Psychology, 87(2), 319–334.

Norman, D. A. (1993). Things that make us smart: defending human attributes in the age of the machine. New York: Addison-Wesley Publishing Company.

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vzdělávání – cesta pro vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in Educatione, 1(1), 33–49.

Pavelková, I., Škaloudová, A. & Hrabal, V. (2010). Analýza vyučovacích předmětů na základě výpovědí žáků. Pedagogika, 60(1), 38–61.

Pence, H. E. (1993). Combining cooperative learning and multimedia in general chemistry. Education, 113(3), 375–380.

Ratchford, B. T., Talukdar, D. & Lee, M. S. (2001). A model of consumer choice of the Internet as an information source. International Journal of Electronic Commerce, 5(3), 7–22.

Reimann, P. (2003). Multimedia learning: beyond modality. Learning and Instruction, 13, 245–252.

Řehák, B. (1967). Vyučování biologii (na základní devítileté škole a střední všeobecně vzdělávací škole). Praha: SPN.

Santiago, P., Gilmore, A., Nusche, D. & Sammons, P. (nedatováno). Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání – Česká republika 2012. Dostupné z ČŠI – Česká školní inspekce: http://www.csicr.cz/getattachment/a6311b50-169c-4e5e-9d92-a6f70aafe0f1

Schulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57, 1–22.

Škoda, J. & Doulík, P. (2009). Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 19(3), 24–43.

Štech, S. (2007). Profesionalita učitele v neoliberální době (Esej o paradoxní situaci učitelství). Pedagogika, 57(4), 326–337.

TIMSS International Study Center. (1996). Highlights of results from TIMSS. Boston: Boston College.

Tuovinen, J. E. (2000). Multimedia distance education interactions. Education Media Internationoal, 37(1), 16–24.

Veselský, M. (2010). Motivácia žiakov učiť sa: Teória a prax. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava.

Víšek, T. & Kleskeň, B. (2010). Klesající výsledky českého a základního školství: fakta a řešení. Praha: McKinsey & Company.

VÚP. (2011). Přírodovědná gramotnost ve výuce. Praha: NÚV.

Wake, M. H. (2008). Integrative biology: Science for the 21st century. BioScience, 58(4), 349–353.

White Wolf Consulting. (2009). Důvod nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dostupné z

http://www.generacey.cz/duvody-nezajmu-zaku-o-prirodovedne-a-technicke-obory

Youn`es, T. (2000). Biological education: Challenges of the 21st century. Biology International, 39, 8–13.

Zoltan, E. & Chapanis, A. (1982). What do professional persons think about computers. Computers in Human Behavior, 9, 411–426.