Informace pro autory

Časopis otiskuje původní články výzkumného charakteru, původní články charakteru teoretické eseje, přehledové studie a  diskusní příspěvky.

V časopise jsou uveřejňovány pouze původní práce, které nebyly dosud nikde publikovány a které nejsou postoupeny k publikování v jiném časopise či sborníku. Za původnost příspěvku ručí autor.

Každý příspěvek bude recenzován dvěma nezávislými odborníky z daného oboru. Anonymita recenzenta je zaručena. O zařazení článku rozhoduje redakce a vedoucí redaktorka. Rukopisy redakce nevrací ani nehonoruje.