Online first
Online first

Výzkumné stati

Jaroslav Říčan, Jiří Škoda, Viktorie Hermanová, Barbora Lanková
Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie