Styly myšlení v matematice a charakteristika procesu modelování
PDF (English)

Jak citovat

Shahbari, J. A. (2020). Styly myšlení v matematice a charakteristika procesu modelování. Scientia in Educatione, 11(1), 59-68. https://doi.org/10.14712/18047106.1579

Abstrakt

Studie se zabývá vztahem mezi stylem myšlení žáků a procesem modelování. Zúčastnilo se jí 35 žáků osmého ročníku. V první fázi žáci řešili úlohy a na základě jejich řešení byli klasifikovány do jednoho ze tří stylů myšlení: vizuálního, analytického a integrativního. V ohnisku našeho zájmu byl vizuální a analytický styl. Vybrali jsme pět žáků z každé skupiny (N = 10), kterým byly zadány tři úlohy vyžadující modelování. Výsledky naznačují rozdíly v modelování mezi oběma skupinami. Hlavní rozdíly se projevily ve zjednodušení, matematizaci a tvorbě matematického modelu. Kromě toho žáci z analytické skupiny přeskočili ve všech úlohách fázi reálného modelu, zatímco žáci z vizuální skupiny reálný model v každé úloze vytvořili.

https://doi.org/10.14712/18047106.1579
PDF (English)