Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku
PDF

Jak citovat

Trnová, E., Janko, T., Trna, J., & Pešková, K. (2016). Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku. Scientia in Educatione, 7(1), 49-64. https://doi.org/10.14712/18047106.225

Abstrakt

Komiksové příběhy jsou tradičně vnímány jako specifické populární médium. Vzhledem k jejich oblíbenosti a srozumitelnosti pro dospívající je jim však pozornost stále častěji věnována i v oblasti přírodovědného vzdělávání. Důležitým aspektem je v tomto ohledu nejen obsah komiksů, ale také jejich výrazové prostředky. Cílem studie je přispět ke konkretizaci edukačního potenciálu komiksů a naznačit způsoby jejich pedagogického využití v kontextu motivace a poznávacích charakteristik současné NET-generace žáků. Jádro studie představuje analýza ukázek vzdělávacích komiksů s přírodovědnou tématikou, jež se uplatňují při transformování přírodovědných konceptů do lépe uchopitelné podoby. Nejdříve je čtenář v obecné rovině seznamován s přínosem komiksů vzhledem k učebním návykům současných žáků. Následně jsou objasňovány vlastnosti vzdělávacího komiksu a podrobněji vysvětlováno jeho fungování jako didaktického prostředku. V závěru studie jsou na základě zjištěných poznatků vyvozována didaktická doporučení a popisovány příklady efektivního využití vzdělávacích komiksů v přírodovědné výuce.
https://doi.org/10.14712/18047106.225
PDF

Reference

Aldama, F. L. (2012). Comics. In S. Bost & F. R. Aparicio (Eds.), The Routledge Companion to Latino/a Literature (361–374). London: Routledge.

Bennett, S., Maton, K., & Kervin, L. (2008). The ‘digital natives’ debate: A critical review of the evidence". British Journal of Educational Technology, 39(5), 775–786

Cohen, T. (2013). Humor. In B. Gaut & D. McIver Lopez. The Routledge Companion to Aesthetics (425–431). London: Routledge.

Downes, S. (2005, December 12). An introduction to connective knowledge. Retrieved on November 12, 2006, from http://www.downes.ca/cgi-bin/page.cgi?post=33034.

Fry, A., Wilson, J., & Overby, C. (2013). Teaching the design of narrative visualization for financial literacy. Art, Design & Communication in Higher Education, 12(2), 159–177.

Gruenberg, S. M. (1944). The Comics as a Social Force. Journal of Educational Sociology, 18(4), s. 204–213.

Grunwald, P. (2003). Key Technology Trends: Excerpts from New survey research sundings, exploring the digital generation, Educational Technology. Washington: Department of Education.

Hempelmann, F., Samson, A. C. (2008). Cartoons: Drawn jokes? In V. Raskin (Ed.), The primer of humor research (609–640). Berlin: Walter de Gruyer.

Kop, R. & Hill, A. (2008). Conectivism: Learning theory of the future or vestige of the past? International Review of Research in Open and Distance Learning, 9(3), 1–13.

Mayer, R. E. (2011). Instruction based on visualizations. In Mayer, R. E. & Alexander, P. A. (Eds.), Handbook of Research on Learning and Instruction (427–445). New York: Routledge.

McLoud, S. (1993). Understanding Comics. Northamption: Kitchen Sink Press.

Meskin, A. (2013). Comics. In B. Gaut & D. M. Lopes (Eds.), The Routledge companion to aesthetics (575–584). London: Routledge.

Munier, G. (2000). Geschichte im Comics: Aufklärung durch Fiktion? Hannover: Unser Verlag.

Oblinger, D. & Oblinger, J. (2005). Educating the Net Generation. EDUCAUSE. Dostupné na: http://www.educause.edu/educatingthenetgen/

Peltz, A. (2013). A visual turn: Comics and art after the graphic novel. Art in Print, 2(6), 8–14.

Siemens, G. (2004). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. Retrieved on November 12, 2006, from http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm.

Short, J. C., & Reeves, T. C. (2009). The graphic novel: A cool format for communicating to generation Y. Business Communication Quarterly, 72(4), 414–430.

Šeďová, K. (2013). Humor ve škole. Brno: MUNI Press.

Tensuan, T. (2014). Comics. In R. C. Lee (Ed.), The Routledge companion to Asian American and Pacific islander literature (415–425). London: Routledge.

Trnová, E. (2012). Komiksy ve výuce chemie. Media4u Magazine, 9(X4), 119–123.

Trnová, Eva, Trna, J. & Vacek, V. (2013). The Roles of Cartoons and Comics in Science Education. In M. Costa, B. Dorio, M. Kireš. HSci2013. Educating for Science and through Science (240 -244). Košice: P. J. Šafarik University.

Vacek, V., Janko, T. (2014). Možnosti komiksu jako didaktického prostředku: inspirace pro přírodovědnou výuku. Komenský, 138(4), 40–46.

Varnum, R. & Gibbons, Ch. T. (2001). The Language of Comics: Word and Image. Jackson: University Press of Mississippi.

Versaci, R. (2001). How comic books can change the way our students see literature: One teacher's perspective. English Journal, 91(2), 61–67.

Williams, R. M. C. (2008). Image, text, and story: Comics and graphic novels in the classroom. Art Education, 61(6), 13–19.

Wimms, A. S. & Berge, Z. L. (2009). Comics: they´re not just for kids anymore. Chief Learning Officer, Dostupné na: http://www.clomedia.com/articles/comics_they_re_not_

just_for_kids_anymore.

Wolf, S., Coats, K., Enciso, P., & C. Jenkins (Eds). (2010). The handbook of research on children's and young adult literature. New York: Routledge.