Matematické sebehodnocení žáků a žákyň ve 4. a 8. ročníku ZŠ
PDF

Jak citovat

Smetáčková, I. (2016). Matematické sebehodnocení žáků a žákyň ve 4. a 8. ročníku ZŠ. Scientia in Educatione, 7(1), 16-28. https://doi.org/10.14712/18047106.272

Abstrakt

Přesné sebehodnocení souvisí s metakognitivními schopnostmi a přispívá k efektivitě učení. Článek představuje empirickou studii, která zjišťovala přesnost odhadu vlastního výkonu v matematických úlohách u žáků a žákyň 4. a 8. ročníků základních škol. Zohledňovány přitom byly věk, genderová příslušnost, testový skór, známka z matematiky a míra matematické self-efficacy. Studie zjistila mírnou tendenci k nadhodnocování matematického výkonu u dětí v mladší i starší věkové skupině. V adolescenci se liší přesnost odhadu dívek a chlapců, přičemž chlapci mají tendenci k nadhodnocování a dívky naopak k podhodnocování svých výkonů.
https://doi.org/10.14712/18047106.272
PDF

Reference

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman and Company.

Bandura, A. & Schunk, D. H. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic interest through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41(3), 586–598.

Berk, J. (2003). Learning measurement: It’s not how much you train, but how well. The Elearning Develper’s Journal, 1–8.

Bransford, J. D., Brown, A. L. & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school, Washington, DC, USA: National Academies Press.

Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. New York: Routledge.

Hoffman, B. (2010). ’I think I can, but I’m afraid to try’: The role of self-efficacy beliefs and mathematics anxiety in mathematics problem-solving efficiency. Learning and Individual Differences, 20(3), 276–283.

Inzlicht, M. & Schmader, T. (2012). Stereotype threat: Theory, process, and application. New York, NY: Oxford University Press.

Krykorková, H. & Chvál, M. (2001). Rozvoj metakognice – cesta k hodnotnějšímu poznání. Pedagogika, 51(2), 185–196.

Lachance, J. A. & Mazzocco, M. M. (2006). A longitudinal analysis of sex differences in math and spatial skills in primary school age children. Learning and Individual Differences, 16(3), 195–216.

Lai, E. R. (2011). Metacognition: A literature review. Pearson research report. Available at http://www.pearsonassessments.com/hai/images/tmrs/

Metacognition Literature Review Final.pdf.

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs and mathematical problem-solving of gifted students. Contemporary Educational Psychology, 21(4), 325–344.

Pajares, F. (2005). Gender differences in mathematics self-efficacy beliefs. In

A. M. Gallagher & J. C. Kaufman (Eds.), Gender differences in mathematics: an integrative psychological approach (294–315). West Nyack, NY: Cambridge University Press.

Pajares, F. & Graham, L. (1999) Self-efficacy, motivation constructs, and mathematics performance of entering middle school students. Contemporary Educational Psychology, 24(2), 124–139.

Pajares, F. & Kranzler, J. (1995). Self-efficacy beliefs and general mental ability in mathematical problem-solving. Contemporary Educational Psychology, 20(4), 426–443.

Pajares, F. & Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. Journal of Educational Psychology, 86(2), 193–203.

Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení: perspektivy orientace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Schraw, G. & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7(4), 351–371.

Taylor, S. E., Neter, E. & Wayment, H. A. (1995). Self-evaluation processes. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(12), 1 278–1 287.

Tomášek, V. a kol. (2009). Výzkum TIMSS 2007: Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání.

Usher, E. L. & Pajares, F. (2009). Sources of self-efficacy in mathematics: A validation study. Contemporary Educational Psychology, 34(1), 89–101.

Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H. & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition and Learning, 1(1), 3–14.

Wang, M. C., Haertel, G. D. & Walberg, H. J. (1993). Toward a knowledge base for school learning. Review of Educational Research, 63(3), 249–294.

Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166–183.

Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 82–91.