Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni základních škol v přírodovědném vzdělávání v České republice s využitím prostředí školních zahrad
PDF

Jak citovat

Vácha, Z., & Ditrich, T. (2016). Efektivita badatelsky orientovaného vyučování na primárním stupni základních škol v přírodovědném vzdělávání v České republice s využitím prostředí školních zahrad. Scientia in Educatione, 7(1), 65-79. https://doi.org/10.14712/18047106.293

Abstrakt

Článek je zaměřen na průzkum účinnosti vyučovacích metod s prvky badatelsky orientovaného vyučování (BOV) ve vazbě na prostředí školních zahrad na primárním stupni základních škol v České republice. Data byla získávána na základě metody experimentu typu spárovaných skupin. V rámci výzkumu opakovaně participovalo v experimentální skupině 73–75 žáků a ve skupině kontrolní 70–72 žáků ze čtvrté třídy. Získané výsledky poukazují na fakt, že badatelsky orientované vyučování má statisticky prokazatelný vliv na osvojování nových znalostí a na vzrůstající oblíbenost výuky přírodovědy u žáků na primárním stupni základních škol. Z dílčích výsledků je patrné, že pro větší efektivitu badatelsky orientovaných metod výuky musí dojít k jejich opakovanému zařazování do vyučování. V opačném případě se žákům BOV jeví jako složitě uchopitelné a příliš abstraktní.
https://doi.org/10.14712/18047106.293
PDF

Reference

Allison, L. (1975). Adapted from the reasons for seasons. Boston: Yolla Bolly Press.

American Association for the Advancement of Science. (1993). Benchmarks for science

literacy. New York: Oxford University Press.

Arthur, D. (2005). The effect of inquiry-based instruction on student’s participation and attitudes in a third grade science classroom. Orlando: University of Central Florida.

Barman, C. (2002). Guest Editorial: How do you define inquiry? Science & Children, 40(2), 8–9.

Bell, R., Smetana, L. & Binns, I. (2005). Simplifying inquiry instruction. The Science Teacher, 72(7), 30–34.

Bianchi, H. & Bell, R. (2008). The many levels of inquiry. Science and Children, 46(2), 26–29.

Bowers, C. A. (2000). Let them eat data: How computers affect education, cultural diversity, and the prospects of ecological sustainability. Athens: University of Georgia Press.

Breslyn, W. & McGinnis, J. R. (2011). A comparison of exemplary biology, chemistry, earth science, and physics teachers’ conceptions and enactment of inquiry. Science Education, 96, 48–77.

Bruder, R. & Prescott, A. (2013). Research evidence on the benefits of IBL. ZDM Mathematics Education, 45, 811–822.

Burešová, K. et al. (2007). Učíme se v zahradě. Kněžice: Středisko environmentální a ekologické výchovy Chaloupky.

Bybee, R. V. (2004). Scientific inquiry and science teaching. In L. B. Flick & N. G. Ledermann (Eds.), Science inquiry and nature of science: Implications for teaching, learning, and teacher education (1–14). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publisher.

Cutter-Mackenzie, A. (2008). Research Report 2: Multicultural school gardens. Melbourne: Monash University and Gould Group press.

Činčera, J. (2013). Badatelé.cz: Evaluační zpráva. Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Čížková, V. (2006, září). Experimentální metoda v oborových didaktikách – možnosti a omezení. Příspěvek prezentovaný na konferenci Současné metodologické přístupy a strategie pořádané Českou asociací pedagogického výzkumu, Plzeň. Dostupné z http://www.kpg.zcu.cz/capv/HTML/127/default.htm.

Dostál, J. (2013). Badatelsky orientovaná výuka jako trend soudobého vzdělávání. e-Pedagogium, (3), 81–93.

Dostál, J. (2015). Badatelsky orientovaná výuka: pojetí, podstata, význam a přínosy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Scientia in educatione 76 7(1), 2016, p. 65–79

Eastwell, B. (2009). Inquiry learning: Elements of confusion and frustration. The American Biology Teacher, 5(1), 263–264.

Eilks, I. & Fischer, H. E. et al. (2004). Forschungsergebnisse zur Neugestaltung des Unterrichts in Naturwissenschaften. In H. Bayrhuber & B. Ralle (Eds.), Konsequenzen aus PISA. Perspektiven der Fachdidaktiken (197–215). Wien: Studien Verlag.

Greene, M. & Griffith, M. (2003). Feminism, philosophy, and education: Imagining public spaces. In N. Blake, P. Smeyers, R. Smith & P. Standish (Eds.), The Blackwell guide to the philosophy of education (73–92). Oxford: Blackwell.

Heeren, T. & D’Agostino, R. (1987). Robustness of the two independent samples t-test when applied to ordinal scaled data. Statistics in Medicine, 6(1), 79–90.

Held, L. (2011). Konfrontácia kencepcií prírodovědného vzdelavanie v Európe. Scientia in educatione, 2(1), 69–80.

Chall, J. S. (2000). The academic achievement challenge. New York: Guilford.

Chráska, M. (2011). Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada.

Janík, T. & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione, 1(1), 5–32.

Janoušková, S., Novák, J. & Maršák, J. (2008). Trendy ve výuce přírodovědných oborů z evropskeho pohledu. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis, 12(2), 129–132.

Klahr, D. & Nigam, M. (2004) The equivalence of learning paths in early science intruction: Effects of direct instructions and discovery learning. Psychological Science, 15, 661–667.

Klemmer, C. D., Waliczek, T. M. & Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: the effects of a school gardening program on the science achievement of elementary students. Hort technology, 15(3) 448–452.

Koršnaková, P. (2005). Prirodovedna gramotnosť slovenskych žiakov a študentov. In B. Matejovičová & A. Sandanusová (Eds.), Metodologické aspekty a výskum v oblasti didaktík prírodovedných, po nohospodárskych a príbuzných odborov (34–39) Nitra: FPV UKF.

Křivánková, D.(2012). Školní zahrada jako přírodní učebna. Jak založit školní přírodní zahradu. Brno: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

Lindquist, E. F. (1967). Statistická analýza v pedagogickém výzkumu. Praha: SPN.

Linn, M. C., Davis, E. A. & Bell, P. (2004). Internet environments for science education. Mahwah, USA: Lawrence Erlbaum.

Mareš, J. & Gavora, P. (1999). Anglicko-český pedagogický slovník. Praha: Portal.

McKinsey et al. (2010). Klesající výsledky českého a základního školství: fakta a řešeni. Dostupné z http://www.arg.cz/Ok koncepce/Edu report.pdf

Meek, G. E., Ceyhun, O. & Dunning, K. (2007). Comparison of the t vs. Wilcoxon Signed-Rank Test for Likert scale data and small samples. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6(1), 90–106. Dostupné z http://digitalcommons.wayne.edu/jmasm/vol6/iss1/10

Minstrell, J. (2000). Implications for teaching and learning inquiry: A summary. In J. Minstrell & E. van Zee (Eds.), Inquiring into inquiry learning and teaching in science (471–496). Washington, DC: American Association for the Advancement of Science.

Mittenecker, E. (1968). Plánování a statistické hodnocení experimentů. Praha: SPN.

Moreno, R. (2004). Decreasing cognitive load in novice students: Effects of explanatory versus corrective feedback in discovery-based multimedia. Instructional Science, 32, 99–113.

Nabhan, G. P. (1997). Cultures of habitat: on nature, culture, and story. Washington, DC: Counterpoint.

National Research Council. (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: The National Academy Press.

Nezvalová, D. (2010). Inovace v přírodovědném vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Norman, G. (2010). Likert scales, levels of measurement and the “laws” of statistics. Advances in Health Sciences Education, (15), 625–632.

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání generací Y, Z a alfa? Scientia in educatione, 1(1), 33–49.

Parajuli, P. & Williams, D. (2005). Learning Gardens Laboratory: Health, multiculturalism, and avademic achievement. A report submitted to the Portland City Council, Portland, Oregon.

Petr, J. (2010). Biologická olympiáda – inspirace pro badatelsky orientované vyučování přírodopisu a jeho didaktiku In M. Papáček (Eds.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (136–144). České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Petr, J. (2014). Možnosti využití úloh z biologické olympiády ve výuce přírodopisu a biologie: inspirace pro badatelsky orientované vyučování. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

PISA (2012). Program for international students assessment. Dostupné z http://www.pisa2012.cz/

Rasch, D., Teuscher, F. & Guiard, V. (2007). How robust are tests for two independent samples? Journal of Statistical Planning and Inference, 137, 2 706–2 720.

Reynolds-Keefer, L., Johnson, R., Dickenson, T. & McFadden, L. (2009). Validity Issues in the Use of Pictorial Likert Scales. Studies in Learning, Evaluation, Innovation and Development, 6(3), 15–25.

Robinson, C. W. & Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: the effects of a one-year school garden program on six constructs of life skills of elementary school children. Hort Technology, 15(3), 453–457.

Ryplová, R. & Reháková, J. (2011). Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environemntální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ. Envigogika, 6(3), 1–9.

Schwab, J. J. (1964). Problems, Topics and Issues. In B. O. Smith (Eds.), Education and the Structure of Knowledge (4–47). Chicago: Rand McNally Company.

Slepáková, I. & Kimáková, K. (2015). Hodnotenie zručností v bádatelsky orientovanej výučbě biológie. Scientia in educatione, 6, 133–143.

Smith, G. A. (2002). Place based education: learning to be where we are. Phi Delta Kappan, 82(8), 584–594.

Smith, L. L. & Motsenbocker, C. E. (2005). Impact of hands-on science through school gardening in Louisiana public elementary schools. Hort Technology, 15(3), 439–443.

Sobel, D. (2004). Place-based education: Connecting classrooms and communities. Great Barrington: The Orion Society.

Spronken-Smith, R. (2012). Experiencing the process of knowledge creation: The nature and use of inquiry-based learning in higher education. Paper prepared for International Colloquium on Practices for Academic Inquiry. University of Otago.

Stuchlíková, I. (2010). O badatelsky orientovaném vyučování. In M. Papáček (Eds.), Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování (129–135). České Budějovice: Jihočeská univerzita.

Škoda, J. & Doulik, P. (2009). Vývoj paradigmat přírodovědného vzdělávání. Pedagogická orientace, 19(3), 24–44.

Vácha, Z. (2015). Didaktické využití školních zahrad v České republice na prvním stupni základních škol. Scientia in educatione, 6(1), 80–90.

Vácha, Z. & Petr, J. (2013). Inquiry based education at primary school throught school gardens. Journal of International Scientific Publications: Education Alternatives, 4, 219–230.

Vohra, F. C. (2000). Changing trends in biological education: An international perspective. Biology International, 39, 49–55.

Votápková, D. (2013). Bádálek: badatelské lekce pro 4.–5. ročník ZŠ. Praha: Sdružení Tereza.

Warner, A. & Myers, B. (2008). What is inquiry — based instruction? Florida, USA: University of Florida.

White Wolf Consulting. (2009). Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory. Dostupné z http://ipn.msmt.cz/data/uploads/portal/Duvody nezajmu žáku o PTO.pdf

Williams, C. (2003). Why aren’t secondary students interested in physics? Physics Education, 38(4), 324–329.

Williams, D. R. & Brown, J. D. (2011). Living soil and sustainability education: linking pedagogy with pedology. Journal of Sustainability Education, vol. 2. Dostupné z http://www.jsedimensions.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/WilliamsBrown2011.pdf