Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM)
PDF

Jak citovat

Tichá, M. (2020). Seznamte se: Mezinárodní komise pro studium a zdokonalování vyučování matematice (CIEAEM). Scientia in Educatione, 3(2), 107-112. https://doi.org/10.14712/18047106.39

Abstrakt

Článek seznamuje čtenáře s Mezinárodní komisí pro studium a zdokonalování vyučování matematice – CIEAEM, která byla založena již v roce 1950. Přináší stručnou informaci o historii jejího vzniku a etapách vývoje. Popisuje aktivity realizované v rámci konferencí a akcí pro studenty učitelství, které komise organizuje.
https://doi.org/10.14712/18047106.39
PDF

Reference

ŠEDIVÝ, J. K třiceti letům CIEAEM. Matematika a fyzika ve škole, roč. 11/1980, č. 1, s. 93–95.

Manifesto 2000. Dostupné z: http://www.uhu.es/cieaem/

STEHLÍKOVÁ, N., TICHÁ, M. Didaktika matematiky a její proměny. Pedagogická orientace 21 (2). Brno : PdF MU 2011, s. 156–170.