Active Learning in the Heureka Project — Teachers in the Role of Students

Abstrakt

Our long-term Heureka project is based on the principle of active work in learning and teaching — both at school with students and in teacher training. Teachers in our seminars work the same way as students at schools — solving the same problems, doing the same experiments and sometimes even making the same mistakes. Our seminars provide longterm systematic training — the cycle of seminars for new participants takes ten weekends during the course of two years. That gives all participants the possibility and especially the time to change their approach to teaching physics. The character of our seminars is rather informal: the seminars are free of charge and teachers join Heureka on a voluntary basis, gaining no formal advantages or benets at their schools. The seminars take place during weekends, with teachers staying (and sleeping) in classrooms. In the autumn of 2012, we started already the 6th seminar cycle. Over the years, we have built a network of about 150 active teachers who have the possibility to meet at various advanced seminars and at “The Heureka Workshops” annual conference. The conference regularly attracts more than 100 participants and includes international guests. We are convinced that our experience could be interesting and inspiring for other people working in physics education in dierent countries.
https://doi.org/10.14712/18047106.731
PDF (English)

Reference

Dewey, I. & Dykstra, Jr. (2011). Physics Teaching and the Development of Reasoning. sciED, 2(2). Available at http://www.scied.cz/Default.aspx?ClanekID=345&PorZobr=1&PolozkaID=132

Lawson, A.E. (1978a). The development and validation of a classroom test of formal reasoning. Journal of Research in Science Teaching, 15(1), 11–24.

Lawson, A.E., Karplus, R., & Adi, H. (1978b). The development of propositional logic and formal operational schemata during adolescence. Journal of Research in Science Teaching, 15(6), 465–478.

Lawson, A.E. & Bealer, J.M. (1984). Cultural diversity and differences in formal reasoning ability. Journal of Research in Science Teaching, 21(7), 735–743.

Lawson, A.E. (1985). A review of research on formal reasoning and science teaching. Journal of Research in Science Teaching, 22(7), 569–618.

Lipertova, K. (2011). Dancing bugs. Available at http://www.youtube.com/watch?v=rf-QP0gfKiE and http://www.youtube.com/watch?v=AhTIQEgQeSE

Milbrandt, R. (2010). Innovative physics teaching conferences in the Czech Republic. The Physic Teacher, 48, p. 395–396.

Piskac, V. (2008). Bridges from newspaper. Available at http://www.youtube.com/watch?v=27cbeFSi7-M and http://www.youtube.com/watch?v=rVCSObipAOM

Planinsic, G. (2006). Teachers share experiment know-how. Physics Education 41, p. 7–8.

Renner, J.W., Lawson, A.E. (1973). Promoting Intellectual Development through Science Teaching. Physics Teacher, 273–276.

Swinbank, E. (2005). Reporting from a mattress in Nachod...Physics Education 40, p. 5.

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).