Development of Interest in Particle Physics as an Effect of School Events in an Authentic Setting

Abstrakt

The Particle Physics Masterclasses are events oered by the “Netzwerk Teilchenwelt”, a German network of particle physicists, students and teachers with the intention to make original data from CERN available for own measurements of students. These events were evaluated in 2011/2012. The investigation deals with their eect on the interest development of the youth participants, especially in particle physics. With a focus on the role of dierent event properties, it can be shown that besides the perceived challenge and comprehension, also authenticity is an important factor for the students’ interest development.
https://doi.org/10.14712/18047106.741
PDF (English)

Reference

Bilow, U., Jende, K., Kobel, M. & Pospiech, G. (2011). Das Konzept “Masterclass” –

Schüler besch¨aftigen sich mit dem LHC. In Praxis der Naturwissenschaften – Physik in

der Schule, 60(2), 22–28.

Bortz, J. & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation. Heidelberg:

Springer Verlag.

Engeln, K. (2004). Schülerlabors: authentische, aktivierende Lernumgebung als

Möglichkeit, Interesse an Naturwissenschaft und Technik zu wecken. Berlin:

Logos-Verlag.

Gedigk, K., Glück, A. & Kobel, M. (2011). Netzwerk Teilchenwelt – Ein mobiler Lernort

für Teilchenphysik. Praxis der Naturwissenschaften – Physik in der Schule, 60(2), 29–33.

Hoffman, L., Häußler, P. & Lehrke, M. (1998). Die IPN-Interessenstudie. Kiel: IPN.

Johansson, K.E., Kobel, M., Hillebrandt, D., Engeln, K. & Euler, M. (2007). European

particle physics masterclasses make students into scientists for a day. In Physics

Education, 42(6), 636–644.

Krapp, A. (1992). Das Interessenkonstrukt. In Krapp, A., Prenzel, M. (Eds.), Interesse,

Lernen, Leistung (297–329). Münster.

Krapp, A. (2006). Interesse. In Rost, D. H. (Ed.), Handw¨orterbuch Pädagogische

Psychologie (280–290). Weinheim: Beltz Verlag.

Pawek, C. (2009). Schülerlabore als interessefördernde außerschulische Lernumgebung

für Schülerinnen und Schüler aus der Mittel- und Oberstufe [Dissertation].

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Rudolf, M. & Müller, J. (2012). Multivariate Verfahren. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).