Effect of Collaborative Learning in Interactive Lecture Demonstrations (ILD) on Student Conceptual Understanding of Motion Graphs

Abstrakt

To assess effectively the influence of peer discussion in understandingconcepts, and to evaluate if the conceptual understanding through Interactive Lecture Demonstrations (ILD) and collaborative learning can be translated to actual situations, ten (10) questions on human and carts in motion were presented to 151 university students comprising mostly of science majors but of different year levels. Individual and group predictions were conducted to assess the students’ pre-conceptual understanding of motion graphs. During the ILD, real-time motion graphs were obtained and analysed after each demonstration and an assessment that integrates the ten situations into two scenarios was given to evaluate the conceptual understanding of the students. Collaborative learning produced a positive effect on the prediction scores of the students and the ILD with real-time measurement allowed the students to validate their prediction. However, when the given situations were incorporated to create a scenario, it posted a challenge to the students. The results of this activity identified the area where additional instruction and emphasis is necessary.
https://doi.org/10.14712/18047106.748
PDF (English)

Reference

Slavin, R.E. (1983). When does cooperative learning increase student achievement? Psychological Bulletin, 94, 429–445.

Thornton, R.K. & Sokoloff, D.R. (1990). Learning motion concepts using real-time microcomputer-based laboratory tools. American Journal of Physics, 58 (9), 858–867.

Thornton, R.K. & Sokoloff, D.R. (1997). Using interactive lecture demonstrations to create an active learning environment. The Physics Teacher, 35(6), 340–347.

Thornton, R.K. & Sokoloff, D.R. (1998). Assessing student learning of Newton’s laws: The force and motion conceptual evaluation and the evaluation of active learning laboratory and lecture curricula. American Journal of Physics, 66(4), 336–352.

Thornton, R.K. & Sokoloff, D.R. (2004). Interactive lecture demonstrations: Active learning in introductory physics. Hoboken, NJ: Wiley.

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).