Informal Teaching of Special Theory of Relativity

Abstrakt

In the present Case Study we explore the comprehension levels of relativity theory in prospective science teachers who take the introduction to physics lesson at the Faculty of Education. Special Theory of Relativity multimedia animation was used to illustrate basic relativistic consequences. The effect of it for learning was researched. In the research, a case study was used. Research data were obtained by interviews and using open-ended questions prepared by the researcher.
https://doi.org/10.14712/18047106.751
PDF (English)

Reference

Hewitt, P. G. (2011). Conceptual Physics, 11th edition. Boston: Addison-Wesley.

Jurmanová, J., Novotný, J. & Geršl, J. (2006). Úvod do speciální a obecné teorie relativity [CD-ROM]. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing.

Novotný, J., Jurmanová, J., Geršl, J. & Svobodová, M. (2006). Základy teorie relativity. Brno: Masarykova univerzita.

Novotný, J. & Svobodová, J. (2013). 10th International Conference On Hands on Science, Educating for Science and through Science.

Sherr, R.E. (2001). An investigation of student understanding of basic concepts in STR [Dissertation thesis]. University of Washington.

Svobodová, M. (2013). STR Cartoon Project Website. Available at http://www.ped.muni.cz/wphy/C_R/

Stith, B. J. (2004). Use of animation in teaching cell biology. Cell Biol. Educ., 3, 181-188.

Tversky, B. & Morrison, J. B. (2002). Animation: can it facilitate? Int. J. Hum. Comput. Stud., 57, 247-262.

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).