Embedding Formative Assessment and Promoting Active Learning

Abstrakt

In this contribution we outline how the York Science project is using a ‘backward design’ approach to teaching science to students aged 11–14. We then present some examples of formative assessment tasks and show how simple selected-response questions can be modified to provide teachers with detailed information about students’ ideas. Finally we indicate how such tasks can help promote active learning.
https://doi.org/10.14712/18047106.752
PDF (English)

Reference

Black, P. (1990). APU Science: The past and the future. School Science Review,

(258), 13–28.

Black, P. & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in

Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7–74.

Black, P. & Wiliam, D. (1998).Inside the black box: Assessment for learning in the

classroom. London: Kings College London.

Children’s Learning in Science Project (1980–1989). Resource archive. York: National

STEM Centre. Available at

http://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary/collection/464/children-s-learning-inscience-

project

Hattie, J. (2008). Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to

achievement. London: Routledge.

Hestenes, D., Wells, M. & Swackhamer, G. (1992). Force concept inventory. The Physics

Teacher, 30, 141–157.

Millar, R., Leach, J., Osborne, J. & Ratcliffe, M. (2006). Improving subject teaching.

Lessons from research in science education (Chapters 3 and 6). London: Routledge.

Millar, R. & Whitehouse, M. (2012). The York Science Project — embedding assessment

for learning. Education in Science (EiSXtra), 1–3. Available at

http://yorkscience.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/1211-YS-in-EiSxtra1.pdf

Smith, E. & Gorard, S. (2005). ‘They don’t give us our marks’: The role of formative

feedback in student progress.Assessment in Education: Principles, Policy & Practice,

(1), 21–38.

The York Science project website:

http://www.york.ac.uk/education/projects/yorkscience/

Wiggins, G.P. & McTighe, J. (2005). Understanding by Design. Alexandria, VA: ASCD.

Wilson, M. (2009). Measuring progressions: Assessment structures underlying a learning

progression. Journal of Research in Science Teaching, 46(6), 716–730.

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:
  1. Autoři si ponechávají copyright a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
  2. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
  3. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).