Didaktická znalost obsahu v laboratorní výuce: Od práce s přístroji k práci s myšlenkami
PDF (English)

Jak citovat

Berg, E. van den. (2020). Didaktická znalost obsahu v laboratorní výuce: Od práce s přístroji k práci s myšlenkami. Scientia in Educatione, 4(2), 74-92. https://doi.org/10.14712/18047106.86

Abstrakt

Před 35 lety se objevil první přehled výzkumů o efektivitě laboratorní výuky (Bates, 2008). Dospěl k závěru, že neexistují důkazy o tom, že by studenti se zkušeností s prací v laboratoři dosahovali lepších konceptuálních nebo procesních dovedností v porovnání se studenty bez těchto zkušeností. Následovala řada přehledů s podobnými výsledky (Hofstein, Lunetta, 1982, 2004; Lunetta et al, 2007; Hodson, 1993; Dillon, 2008), ty ale byly dosud většinou ignorovány. Výzkum ukázal, že laboratorní výuka – podobně jako je tomu u jiných výukových metod – často nedosahuje proklamovaných cílů a mnohá laboratorní cvičení a praktika nejsou efektivní, i když jsou náročná jak na čas učitelů a studentů, tak na potřebné vybavení. Článek analyzuje důvody neuspokojivých výsledků laboratorní výuky a podává náměty, jak ji zefektivnit. Mnohé návrhy jsou vlastně triviální, ale přesto nejsou většinou učitelů využívány. Již dlouho přitom někteří autoři referují i o úspěšných aktivitách v laboratorní výuce (např. Reif, St. John, 1979; Etkina et al, 2010), v praxi však zatím stále převažují tradiční a méně úspěšné přístupy.
https://doi.org/10.14712/18047106.86
PDF (English)

Reference

ABRAHAMS, I., MILLAR, R. Does practical work really work? A study of the effectiveness of practical work as a teaching and learning method in school science. International Journal of Science Education, 2008, 30(14), p. 1 945–1 969.

ABRAHAMS, I., REISS, M. J. Practical Work: Its effectiveness in Primary and Secondary Schools in England. Journal of Research in Science Teaching, 2012, 49(8), p. 1 035–1 055.

ADEY, P. Thinking Science. Professional Edition. Nelson Thornes, 2003.

ARDRON, K., MONAHAN, S. Assessing Pupils Progress, keeping it real in the primary classroom. Primary Science, 2010, 115, p. 9–13.

BATES, G. R. The role of the laboratory in secondary school science programs. In M. B. Rowe (Ed.), What research says to the science teacher (Vol I). Washington D.C. : National Science Teachers Association, 1978.

BEASLEY,W. F. The effect of physical and mental practice on psychomotor skills on chemistry student laboratory performance. Journal of Research in Science Teaching, 1979, 16(5), p. 473–479.

BEASLEY, W. F. Mental practice as a technique to improve laboratory skill development. Journal of Chemical Education, 1983, 60(6), p. 488–489.

BEN-ZVI, R., HOFSTEIN, A., SAMUEL, D., KEMPA, R. F. Modes of instruction in high school chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 1977, 14(5), p. 433–439.

BENNETT, J., KENNEDY, J. Practical work at the upper high school level: The evaluation of a new model of assessment. International Journal of Science Education, 2001, 23, p. 97–110.

BERG, E. van den, GIDDINGS, G. Teaching in the Laboratory: An alternative view. Monograph. Perth: Science and Mathematics Education Centre, Curtin University of Technology, 1992.

BERG, E. van den, GROSHEIDE, W. Learning and teaching about energy, power, current and voltage. School Science Review, March 1997, 78(284), p. 89–94.

BERG, E. van den, SCHWEICKERT, F., MANNEVELD, G. Learning Graphs and Learning Science with Sensors in Learning Corners in Grades 5 and 6. InM. F. Ta¸sar, G. C¸akmakcı (Eds.), Contemporary Science Education Research: Teaching. Ankara, Turkey : Pegem Akademi, 2010, p. 383–394. (Proceedings ESERA conferentie, download: http://www.naturfagsenteret.no/esera/, choose book 1)

BLACK, P. Assessment and Feedback in Science Education. In Eylon et al. Science Education: from Theory to Practice. Rehovoth, Israel : Department of Science Teaching, TheWeizmann Institute of Science. Report of an International Conference held in 1993. 1995, p. 73–88.

BRYCE, T. G. K., ROBERTSON, I. J. What can they do? A review of practical assessment in science. Studies in Science Education, 1985, 12, p. 1–24.

CHINN, C. A., MALHOTRA, B. A. Epistemologically Authentic Inquiry in Schools: A Theoretical Framework for Evaluating Inquiry Tasks. Science Education, 2002, 86, p. 175–218.

COACH http://WWW.CMA-SCIENCE.NL/, accessed October 12, 2013.

COHEN, R., EYLON, B., GANIEL, U. Potential difference and current in simple electric circuits: A study of students’ concepts. American Journal of Physics, 1983, 51, p. 407–412.

DILLON, J. A review of the research on practical work in school science. 2008. http://www.score-education.org/2projects/practical work.htm (het laatst geraadpleegd 31 maart 2010).

DOMIN, D. S. A content analysis of general chemistry laboratory manuals for evidence of high-order cognitive tasks. Journal of Chemical Education, 1999, 76, p. 109–111.

DOYLE, W. Classroom organization and management. In M. C. Wittrock, Handbook of Research on Teaching, Third Edition. New York : Macmillan, 1985, p. 392–431.

DUIT, R., JUNG, W., RHONECK, C. von Aspects of Understanding Electricity. Proceedings of an International Workshop in Ludwigsburg 1984. Kiel : Schmidt & Klaunig, 1984.

ETKINA, E., MURTHY, S., ZOU, X. Using introductory labs to engage students in experimental design. American Journal of Physics, 2006, 74(11), p. 979–986.

ETKINA, E., KARELINA, A., RUIBAL-VILLASENOR, M., ROSENGRANT, D., JORDAN, R., HMELO-SILVER, C. E. Design and relection help students develop scientific abilities: learning in introductory physics laboratories. Journal of the Learning Sciences, 2010, 19(1), p. 54–98.

FUHRMAN, M. Development of a laboratory structure and task analysis inventory and an analysis of selected chemistry curricula. Unpublished master’s thesis, University of Iowa, 1978.

FURTAK, E. et al. Experimental and Quasi-Experimental Studies of Inquiry-Based Science Teaching: A Meta-Analysis. Review of Educational Research, 2012, 82(3), p. 300–329.

GALTON, M., EGGLESTON, J. Some characteristics of effective science teaching. European Journal of Science Education, 1979, 1(1), p. 75–86.

GARRETT, R. M., ROBERTS, I. Demonstration versus small group practical work in science education. A critical review of studies since 1900. Studies in Science Education, 1982, 9, p. 109–146.

GERMANN, P. J., HASKINS, S., AULS, S. Analysis of nine high school Biology laboratory manuals: Promoting scientific inquiry. Journal of Research in Science Teaching, 1996, 33(5), p. 475–499.

GOLDBERG, F., OTERO, V., ROBINSON, S. Design principles for effective physics instruction: A case from physics and everyday thinking. American Journal of Physics, 2010, 78(12), p. 1 265–1 278.

GOLDBERG, F., PRICE, E., ROBINSON, S., BOYD-HARLOW,D., MCKEAN,M. Developing the learning physical science curriculum: Adapting a small enrollment, laboratory and discussion based physical science course for large enrollments. Physical Review Special Topics – Physics Education Research 8, 010121, 2012, p. 1–24.

GOTT, R., DUGGAN, S. Investigative Work in the Science Curriculum. Buckingham (UK) : Open University Press, 1995.

GUNSTONE, R. Can we prepare teachers to teach the way students learn? Plenary lecture at the International Conference on Science Education in Developing Countries: From Theory to Practice. Israel, January 1993.

HECK, A., DONGEN, C. van Gait analysis by high school students. Physics Education, 2008, 43(3), p. 284–290.

HODSON, D. Re-thinking old ways: Towards a more critical approach to practical work in school science. Studies in Science Education, 1993, 22, p. 85–142.

HOFSTEIN, A., LUNETTA, V. N. The role of the laboratory in science teaching: Neglected aspects of research. Review of Educational Research, 1982, 52(2), p. 201–217.

HOFSTEIN, A., LUNETTA, V. N. The laboratory in science education: Foundations for the 21st century. Science Education, 2004, 88, p. 28–54.

KEYS, C. W., HAND, B., PRAIN, V. R., SELLERS, S. Rethinking the laboratory report: Writing to learn from investigations. Journal of Research in Science Teaching, 1999, 36, p. 1 065–1 084.

KLENTSCHY, M. P. Using Science notebooks in Elementary Classrooms. Washington : NSTA Press, 2008.

KYLE, W. C., PENICK, J. E., SHYMANSKY, J. A. Assessing and analyzing behavior strategies of instructors in college science laboratories. Journal of Research in Science Teaching, 1980, 17(2), p. 131–137.

LEDERMAN, N. G. Students’ and teachers’ conceptions of the nature of science: a review of the research. Journal of Research in Science Teaching, 1992, 45, p. 470–496.

LIEM, T. Invitations to Inquiry. Chino Hills, California : Science Inquiry Enterprises, 1987.

LUNETTA, V. N., HOFSTEIN, A., CLOUGH, M. P. Learning and teaching in the school science laboratory: An analysis of research and practice. In Abell and Lederman (eds): Handbook of Research on Science Education. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2007, p. 393–442.

MCDERMOTT, L. C., SHAFFER, P. S. Research as a guide for curriculum development: An example from introductory electricity. Part I: investigation of student understanding. American Journal of Physics, 1992, 60(11), p. 994–1 003.

MILLAR, R. Analysing Practical Science Activities to assess and improve their effectiveness. The Association for Science Education, 2010.

MILLAR, R., DRIVER, R. Beyond Processes. Studies in Science Education, 1987, 14, p. 33–62.

MILLAR, R., KING, T. Students’ understanding of voltage in simple series electric circuits. International Journal of Science Education, 1993, 15(3), p. 339–349.

NAYLOR, S., KEOGH, B. Concept Cartoons in Science Education. Revised Edition. Millgatehouse Publishing, 2013. http://www.millgatehouse.co.uk/shop

OSBORNE, R., FREYBERG, P. Learning in Science: The Implications of Children’s Science. London : Heinemann, 1985.

PINE, J. et al. Fifth Graders’ Science Inquiry Abilities: A Comparative Study of Students in Hands-On and Textbook Curricula. Journal of Research in Science Teaching, 2006, 43(5), p. 467–484.

REIF, F., ST. JOHN, M. Teaching physicists’ thinking skills in the laboratory. American Journal of Physics, 1979, 47(11), p. 950–957.

RENS, L. van, PILOT, A., SCHEE, J. van der. A Framework for Teaching Scientific Inquiry in Upper Secondary School Chemistry. Journal of Research in Science Teaching, 2010, 47(7), p. 788–806.

SANFORD, J. P. Management of science classroom tasks and effects on students’ learning opportunities. Journal of Research in Science Teaching, 1987, 24(3), p. 249–265.

SHULMAN, L. S., TAMIR, P. Research on teaching in the natural sciences. In R. W. Travers (Ed.), Second handbook of research on teaching. Chicago : Rand McNally, 1973.

SINGER, S. R., HILTON, M. R.,SCHWEINGRUBER, H. A. America’s Lab Report: Investigations in High School Science. National Research Council, 2005. http://www.nap.edu/catalog/11311.html

TAMIR, P. An inquiry-oriented laboratory examination. Journal of Educational Measurement, 1974, 11, p. 23–25.

TAMIR, P., LUNETTA, V. N. Inquiry-related tasks in high school science laboratory handbooks. Science Education, 1981, 65(5), p. 477–484.

WHITE, R. T. Relevance of practical work to comprehension of physics. Physics Education, 1979, 14, p. 384–387.

WHITE, R. T., GUNSTONE, R. Probing Understanding. London : Falmer Press, 1992.