K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo Registrovat

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.
  • Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v Komentářích pro editora).
  • Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory níže na stránce.

Pokyny pro autory

Redakce přijímá příspěvky v editorech MS Word a TEX, a to výhradně prostřednictvím redakčního systému OJS.

Příspěvky nejsou honorovány. Autoři obdrží jeden výtisk časopisu.

Formální úprava článku

Používejte jen standardní typ písma a vyznačte požadavky na kurzívu a tučný tisk.

Nepoužívejte v nadpisech všechna velká písmena.

Text strukturujte do nečíslovaných nadpisů nejvíce druhé úrovně.

Odkazy na literaturu formátujte podle přiloženého vzoru.

Na literaturu v textu se odkazujte pomocí jména a roku. Např. (Novák, 2005).

Všechny obrázky přiložte jako samostatné soubory (např. ve formátu jpg, png, tiff) v rozlišení nejméně 300 dpi a v černobílé variantě. Pokud máte v příspěvku grafy např. vytvořené v programu Excel, přiložte k příspěvku i editovatelný zdroj grafu. Grafy dodejte v černobílé variantě.  

K textu původního odborného článku a metodického námětu připojte název příspěvku v anglickém jazyce a stručný abstrakt (nejméně však 4 řádky)  v českém a anglickém jazyce (anglické překlady může dodat redakce).

Na konci článku uveďte jméno bez titulů, pracoviště a adresu pracoviště.

Příspěvek ukončete prohlášením: Příspěvek nebyl dosud publikován ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení. (Případně podejte vysvětlení, proč tomu tak je.)

Prohlášení o soukromí

Jména a emailové adresy vložené na této stránce budou použity výhradně pro uvedené účely tohoto časopisu a nebudou zpřístupněny pro jiné účely ani třetí straně.