Oznámení

Výzva nejen pro autory učebnic

Redakční rada časopisu Učitele matematiky plánuje, že jedno z budoucích čísel časopisu bude věnováno konkrétním didaktickým přístupům k výuce tématu lineární rovnice. Toto téma volně navazuje na číslo časopisu věnované cílům vyučování matematice, které obsahuje články napsané autory učebnic matematiky (vyjde jako číslo 3 v roce 2019). Prostřednictvím konkrétních témat chce redakce upozornit na možnosti různých přístupů k výuce, a přispět tak k probíhající debatě týkající se výuky matematiky. Oceníme, pokud budou autory článků opět autoři učebnic, ale bude-li to možné, zařadíme i zkušenosti konkrétních učitelů.