Metody a cíle vyučování matematice

  • František Kuřina Univerzita Hradec Králové

Abstrakt

Autor se zamýšlí nad pojetím matematiky, cílem vyučování matematiky pro různé skupiny uživatelů matematiky i nad přípravou učitelů matematiky.

Biografie autora

František Kuřina, Univerzita Hradec Králové
Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty UHK

Reference

Bušek, I., Boček, L. & Calda, E. (1992). Matematika pro gymnázia. Základní pojmy z matematiky. Praha: Prometheus.

Čapek, K. (1970). Místo pro Jonathana. Praha.

Einstein, A. (1995). Jak vidím svět II. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Hejný a kol. (2015). Matematika A. Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Praha: H – mat.

Hošpesová, A. a kol. (2011). Matematická gramotnost a vyučování matematice. České Budějovice: JU.

Jamek, V. (1988). O patřičnosti v jazyce. Praha: Nakladatelství Franze Kafky.

Korthagen, F. (2011). Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Paido: Brno.

Kuřina, F. (1979). K pojetí vyučování matematice na základní škole. MÚAV České republiky.

Kuřina, F. (2014). Když dvě a tři je méně než pět. Pedagogika, LXIV, 119 – 125.

Lindley, P. (2017). Malá vítězství. Praha: Beta.

Nové metody výuky matematiky? 2018 http://vyukamatematiky.math.cas.cz

Průcha, J. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Russell, B. (2016). Mystika logika a jiné eseje. Praha: Academia.

Stehlíková, N., Hejný, M. & Jirotková, D. (2005). Úvod do studia analytické geometrie. Praha: Pedagogická fakulta.

Straková, J. (2002). Vědomosti a dovednosti. Praha: UIV.

Zelinka, B. (1976). Předmluva překladatele. In Marcus, S., Matematická analýza čtená podruhé. Praha: Academia.

Publikováno
2019-09-13
Sekce
Původní odborné články