O čem přemýšlí autor učebnic

  • Oldřich Odvárko KDM, MFF UK

Abstrakt

Článek je věnován tomu, jak mohou učebnice matematiky pro druhý stupeň základní školy přispět k duševnímu rozvoji žáka a k jeho začlenění do společnosti. Pozornost se z tohoto hlediska soustřeďuje především na nutnost propojení matematické teorie s praxí, na roli slovních úloh, na význam tvorby hypotéz a jejich ověřování, na důležitost odhadování.

Publikováno
2019-09-13
Sekce
Původní odborné články