Učebnice matematiky v olomouckém nakladatelství Prodos

  • Josef Molnár KAG PřF UP v Olomouci

Abstrakt

Autentický text vychází z pravidel stanovených pro tvorbu učebnic matematiky nakladatelství Prodos v 90. letech, která byla formulována autorem příspěvku, který je současně hlavním autorem ucelené řady učebnic matematiky pro 1. – 9. ročník nakladatelství Prodos. Následně byly a jsou učební texty upravovány tak, aby odpovídaly RVP ZV a současným reáliím.

Publikováno
2019-09-13
Sekce
Původní odborné články